صافکاری انواع خودرو های داخلی یا خارجی

صافکاری اتومبیل های مدل بالا به تجربه و مهارت زیادی نیاز دارد. اینگونه اتومبیل ها به دلیل قیمت بالایی که دارند لازم است هیچ گونه آثاری از صافکاری انجام شده بر روی آن باقی نمایند. صافکاری رضایی با انجام نمونه های موفقی صافکاری بنز آماده ارائه انواع خدمات صافکاری، نقاشی، سرامیک و پولیش خودرو برای ماشین های خارجی می باشد.